Auditoria Saludable

Si consideres que tens moltes baixes laborals o queixes de clients, de temperatura, males olors, refredats, estrès, fatiga, picor d’ulls.
L'auditoria saludable estudia la causa i busca la millor forma de solucionar-los.

Necessites el servei d'auditoria Saludable si vols...

Augmentar la productivitat

Detectar problemes en les instal·lacions per millorar-les, permet reduir baixes laborals i nivells d’estrès, incrementar la productivitat i contribuir a la retenció de talent. Un augment del 3% en la productivitat implica un benefici directe per l'empresa.

Millorar el valor de la marca comercial

Mostrant el compromís social i mediambiental de la teva empresa i que la teva empresa està realitzant esforços reals per el benestar dels teus treballadors i clients. Les instal·lacions saludables són també sostenibles i eficients.

Augmentar el valor de l'immoble

Amb la implantació de sistemes saludables, la millora de l’eficiència energètica i reducció de consums, pots arribar a consums nuls amb l’ajuda de les energies renovables i tècniques de millora de l’edifici. Un edifici eficient i saludable és més fàcil de llogar o vendre.

Valor diferencial per captar clients

En el cas d’hotels o zones d’allotjament, el fet de dormir en espais propicis per al descans et diferencia respecte a la competència, a més a més, de millorar l'experiència del client, et permet millorar els costos de consums i la possibilitat d'augmentar el preu.

Anticipar-se al futur, reduir risc

Al fet d'implementar plans a llarg termini de vendes, màrqueting i desenvolupament de productes per reduir riscos, sumar-hi un pla d'inversió en pro dels treballadors per retenir talent i augmentar la productivitat permet augmentar les probabilitats d'èxit.​

Respectar el medi ambient​

Escollir i utilitzar els materials amb criteris de salut i sostenibilitat de forma que el seu impacte no tingui afectació a les persones ni al medi ambient, però sobretot essent conscients dels costos, i de les tecnologies disponibles, l’equilibri és bàsic.

Una auditoria saludable, mesura els factors influents en la salut de les persones, mitjançant aparells de mesura i procediments tècnics, tots els factors que es mesuren són quantificables.

Àrees d'actuació de l'auditoria saludable

01

Qualitat de l'aire interior​

Mesurar la qualitat de l’aire ens permet buscar les millors solucions per eliminar les substàncies tòxiques, virus o bacteris, causants de problemes respiratoris, cardiovasculars o diabetis.
És coneguda la contaminació ambiental sobretot en grans ciutats, el que no és tant conegut és que a l’interior dels espais tancats, la qualitat de l’aire es troba més contaminat que a l’exterior si no es prenen mesures.

02

Confort tèrmic

Tenir controlades la temperatura i humitat, augmenta el confort i benestar, a més a més, de reduir el risc de virus i bacteris i estalviar energia.
La temperatura i humitat són factors que afecten directament al benestar i són els causants de les queixes més comunes dels usuaris de l'edifici.
Una mala distribució de temperatura i humitat pot provocar des de refredats a al·lèrgies.

03

Enllumenat​

La mesura de l’enllumenat determina la qualitat i la intensitat de la llum artificial i natural.
L’enllumenat pren especial importància amb el que es coneix com a cicle circadiari o rellotge biològic que regula el ritme del nostre organisme.
Una alteració del cicle circadiari provoca des de falta de concentració, de gana o irritabilitat a pressió arterial alta, insomni o fatiga.

04

Electricitat​

La mesura de l'electricitat consisteix a tenir controlada l'electricitat bruta, els camps magnètics i elèctrics. Per evitar pagar de més en la factura elèctrica, i evitar debilitar el sistema immune. L'electricitat pot debilitar el sistema immune, provocar mals de cap, fatiga, ansietat o estrès.

05

Aigua​

L’estudi de la qualitat de l’aigua permet determinar les solucions més adients per eliminar les impureses i els agents nocius de l’aigua.
Una aigua de mala qualitat pot provocar problemes greus sobretot en el cas que hi trobem metalls pesants, o productes químics.

06

Soroll​

La mesura de les fonts de soroll en les estances de l'edifici, permet establir les bases límit de soroll en cada zona, per poder regular la quantitat de soroll generada i absorbida.
Tenir controlades les fonts de soroll, és útil per evitar la falta de concentració, irritabilitat i mals de cap.

L'enfocament tradicional d'una auditoria, és centrar-se en costos de manteniment i d’energia. Afegir-hi millores pensades en la salut per les persones, pot influenciar en l'impacte positiu del compte de resultats.

Tria quin servei d'auditoria t'encaixa millor

Auditoria saludable
X1

Pensat per implementar
una sola àrea
d'actuació.

Auditoria saludable
Solucions

Pensat per realitzar els mesuraments
i l'estudi de propostes.

Auditoria saludable
360º

Auditoria completa,
inclou totes les fases i procés
d'actuació.

Si considerem que gairebé el 90% dels costos durant la vida útil d'un edifici, són destinats al sou de les persones i el 6 % a operacions de manteniment i consums, valorar si un edifici és saludable, et permet prendre millors decisions.

Quin és el procés que segueix l'auditoria?​

Plantejament d'objectius

Primera reunió on definim necessitats i objectius.

Presa de dades

Visita a l’edifici amb tots els aparells per prendre les mesures.​

Anàlisi de dades

Quantificació de les dades obtingudes i propostes de millora.

Valoració dels resultats

Segona reunió per decidir l'estratègia d'implantació de millores.

Formació saludable

Comunicar les millores i beneficis als treballadors i usuaris.

Monitoratge i manteniment

En cas que s'hagin implantat, per comprovar els estalvis reals.

Implementació i seguiment

Execució de les millores detallades en el projecte executiu.

Projecte executiu

Documentació tècnic-econòmica de les millores a implantar.

Si vols informació personalitzada, omple el formulari

Ben aviat em posaré en contacte amb tu
.
Scroll to Top