SERVEIS D’ENGINYERIA

Realitzem serveis d’enginyeria i consultoria adaptats a les necessitats de cada projecte.

PER A LA INDÚSTRIA
PER ALS EDIFICIS
PER ALS HABITATGES
PER A L’AGRICULTURA
PER AL TEU NEGOCI
URBANITZACIONS I JARDINERIA

Carme Ribes - TISE - ENGINYERIAENGINYERIA

PER A LA INDÚSTRIA

 • . Planifiquem i dissenyem els projectes de construcció de naus.
 • . Serveis d’externalització d’enginyeria “outsourcing”.
 • . En reformes, ampliacions o millora per les instal·lacions o processos productius, realitzem estudis de rendibilitat i auditories energètiques.
 • . Legalitzacions i llicències per noves activitats, reformes o ampliacions.
 • . Projectes d’instal·lacions elèctriques, grups electrògens, etc.
 • . Projectes d’energies alternatives o renovables de biomassa, solar, geotèrmia, hidroelèctrica, etc.
 • . Projectes de protecció contra incendis.
 • . Certificats d’eficiència energètica.
 • . Llicències d’obres.
 • . Projecte d’instal·lacions de calefacció, ventilació, refrigeració, district heating.
 • . Projecte d’instal·lacions de gas, productes químics, instal·lacions a pressió.
 • . Instal·lacions frigorífiques d’atmosfera normal o atmosfera controlada.

Es dona la circumstància que cada vegada més els edificis necessiten menys demanda energètica alhora que cada vegada més, trobem materials molt interessants que aporten valor a les instal·lacions, nosaltres donem solucions a les mínimes demandes energètiques, estudiem les instal·lacions perquè les persones que habiten els edificis no emmalalteixin a causa d’una mala ventilació o d’una mala instal·lació elèctrica o enllumenat, per exemple.

Estem especialitzats en les instal·lacions, clima, electricitat, enllumenat, xarxa de terres, ventilació, fontaneria, telecomunicacions, sanejament, control de gestió, per edificis com biblioteques, centres docents, piscines, centres sanitaris, oficines, aparcaments, hotels, restaurants, centres esportius, edificis polivalents.

Gestionem la documentació per a l’administració, legalitzacions, llicència d’activitat, certificació energètica i auditories energètiques.

Realitzem mesures dels camps elèctrics magnètics, geopaties, soroll, estudis d’humitats per millorar el confort i la productivitat de la gent que els ocupa.

Auditories per avaluar ambients interiors de col·legis, oficines, teatres, restaurants, hospitals, clíniques, etcètera.

 

PER ALS HABITATGES

Es dóna la circumstància que cada vegada més els edificis necessiten menys demanda energètica alhora que cada vegada més, trobem materials molt interessants que aporten valor a les instal·lacions, nosaltres donem solucions a les mínimes demandes energètiques, estudiem les instal·lacions perquè les persones que habiten els edificis no emmalalteixin causa d’una mala ventilació o d’una mala instal·lació elèctrica o enllumenat per exemple.

Projectem les instal·lacions de clima, electricitat, enllumenat, xarxa de terres, fontaneria, telecomunicacions, sanejament i ventilació, control de la gestió, amb la finalitat de aconseguir el màxim confort dels seus habitants.

Realitzem mesures dels camps elèctrics magnètics, geopaties i estudis d’humitats per millorar el confort i la productivitat de la gent que els ocupa.

Auditories per avaluar ambients interiors.


				

PER A L’AGRICULTURA

Planifiquem i dissenyem els projectes de construcció de magatzems, coberts, casetes de serveis o naus i les instal·lacions d’aquests.

PER AL TEU NEGOCI

Gestionem la documentació i els tràmits per a l’obtenció de la llicència d’activitat, obertura i permisos mediambientals davant dels ajuntaments i la resta d’organismes oficials.

Llicència d’activitat necessària per a l’obertura de l’establiment i legalitzacions.

URBANITZACIONS I JARDINERIA

Dissenyem i calculem infraestructures elèctriques, sanejament o reg.