BLOG

Llegeix les entrades que hem anat compartint, per estar informat de tot.

plantes qualitat interior aire - Carme Ribes - Tise

La NASA en un estudi per investigar i trobar les millors opcions de netejar l’aire de les bases i els vehicles espacials amb l’investigador Bill Wolverton al cap va demostrar com algunes plantes casolanes comuns netejaven l’aire.

Un altre dels aspectes beneficiosos de les plantes, és que regulen la humitat de l’ambient. Segons un estudi realitzat a la Universitat d’Agricultura de Noruega, les plantes d’interior poden ajudar a reduir en un 30% la fatiga, la tos, el mal de coll.

A més, redueixen la temperatura ambient, disminueixen el soroll, redueixen la càrrega electrostàtica ambiental, creen un entorn agradable i una bonica decoració.

Per entendre la importància de la feina que realitzen les plantes, a continuació es mostra un resum d’alguns dels contaminants que tenim a les nostres llars i centres de treball:

SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES QUE TROBEM EN ELS NOSTRES LLARS O LLOCS DE TREBALL

Substància química Origen Efectes
Formaldehid Aglomerat o productes de fusta premsada , catifes, productes hidròfugs, productes ignífugs, gas natural, querosè, fum de tabac. Irriten els ulls, el nas i la gola. Poden provocar mals de cap i dermatitis al·lèrgica
Benzè, Xilè Tints, olis, pintures, plàstics, goma. Irriten els ulls i la pell. L’exposició perllongada pot ocasionar mals de cap, pèrdua de gana i somnolència.
Tricloroetilè Líquids per a neteja en sec, tintes d’impressió, pintures, vernissos, adhesius.. Es consideren agents cancerígens.

 

QUINES PLANTES AJUDEN A LA SALUT DE LA NOSTRA LLAR O LLOC DE TREBALL?

Potos (Epiperemnum aureum)

 

Potos - Carme Ribes - Tise

Substàncies que elimina. Formaldehid, xilè i benzè

Indicacions. Habitacions acabades de pintar o recent moblades i espais habitualment tancats i mal ventilats.

 

Sansevieria (Sansevieria trifasciata)

Sansevieria - Carme Ribes - Tise

Substàncies que elimina. Benzè, xilè i toluè, tricloroetilè i formaldehid.

Indicacions. En qualsevol ambient en general.Curiositat. A diferència de la majoria de plantes d’interior la sansevierira allibera oxigen i absorbeix diòxid de carboni a la nit.

 

Cinta (Chlorophytum comosum)

Cinta - Carme Ribes - Tise

Substàncies que elimina. Xilè, formaldehid, filtra el 96% de monòxid de carboni.

Indicacions. Tant en cuines on s’utilitza gas, com en sales i menjadors o on hi ha reunions amb molta gent.

 

Heura (Hedera hélix)

Heura - Carme Ribes - Tise

Substàncies que elimina. Tricloroetilè, formaldehid i benzè .

Indicacions. En oficines, al costat d’equips electrònics i materials plàstics (com ordinadors, fax, etcètera).

 

Heu trobat un lloc a casa vostra per a alguna d’aquestes plantes?