BLOG

Llegeix les entrades que hem anat compartint, per estar informat de tot.

Passades les festes nadalenques i amb el fred que ens fa, m’agradaria parlar del sistema de geotèrmia, com funciona i si surt a compte la seva instal·lació.

Però primer de tot, recordar que per no sobredimensionar el sistema de calefacció ni la factura de combustible, el més important és aïllar bé la casa.

El següent pas, és estudiar el millor sistema de calefacció, hi ha diversos sistemes de calefacció eficients, entre ells el sistema de geotèrmia.

Una altra consideració a tenir en compte si triem el sistema de calefacció amb geotèrmia, és que tan sols podrem disposar de radiadors de baixa temperatura o sòl radiant, a causa de que la bomba de calor geotèrmica no és capaç d’elevar la temperatura als 70-80 ° C que requereixen els radiadors normals, de tota manera el sòl / paret radiant és el més recomanable a nivell de confort tèrmic i salut en l’hàbitat.

I com funciona el sistema de geotèrmia?

En general a partir d’aproximadament 10 metres fins als 200 metres de profunditat del sòl trobem una temperatura estable d’entre 5-20ºC (s’ha d’estudiar cada cas pel fet que a terra es pot trobar pous termals, etcètera), a més profunditat més temperatura arribem, però els pous són molt cars d’executar de manera que, si estudiem el cas general, la temperatura del sòl està entre 5 i 20ºC.

Doncs bé, amb aquestes temperatures no podem intercanviar directament la calor, a causa de que l’edifici requereix un mínim de 50 º C, tant per a calefacció com per a aigua calenta sanitària. Amb aquest sistema d’intercanvi a l’interior de l’edifici podríem arribar a 15ºC com a molt.

GEOTERMIA-INTERCANVIADOR-TISE

Així doncs, l’esquema anterior no ens serveix, llavors, en lloc d’un intercanviador, es disposa d’una bomba de calor, que gràcies a l’acció d’energia elèctrica, ens aporta l’energia necessària per elevar la temperatura del sòl a la temperatura que es necessita a l’interior de l’edifici.

Del 100% d’energia que necessita l’edifici, una bomba de calor, consumeix al voltant del 25% en energia elèctrica, però la resta d’energia aproximadament el 75% d’energia és gratuïta ja que és aportada per terra.

Aquests sistemes són veritablement molt eficients energèticament. En aquest enllaç et mostro una comparativa de sistemes de calefacció al podràs veure la diferència de preu en la factura anual, en comparació amb altres sistemes de calefacció

GEOTERMIA-BOMBA-CALOR-TISE

La geotèrmia, a causa del cost dels pous, s’amortitza ràpidament a partir dels 250 m2.

Gaudiu d’aquests dies de fred amb un bon sistema de calefacció